Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Brezigar, A., Tomšič, B., Štern, J., Rašković, G.
Georadar - visokoločljiva geofizikalna elektromagnetna naprava
1994/95. Geologija 37/38, 437-458

Štern, J., Brezigar, A., Mišič, M., Štukovnik, J.
Nekovinske mineralne surovine na ozemlju Šaleške kotline
1988. Geologija 30, 315-331

Molnar, F., Rothe, P., Förstner, U., Štern, J., Ogorelec, B., Šercelj, A., Culiberg, M.
Blejsko in Bohinjsko jezero- Izvor, porazdelitev in onesnaženje recentnih sedimentov
1978. Geologija 21/1, 93-164

Štern, J., Förstner, U.
Težke kovine v rečni usedlini Save in njenih pritokih
1976. Geologija 19, 259-274

Škerlj, J., Čebulj, A., Štern, J., Vesel, J.
Industrijski minerali in kamnine v Sloveniji
1975. Geologija 18, 231-242

Štern, J., Lapajne, V.
Geološke raziskave gline in kremenovega peska v Globokem
1974. Geologija 17, 531-533

Štern, J.
Permokarbonski glinasti skrilavci v SR Sloveniji
1974. Geologija 17, 534-536