Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Strgar, I., Čebulj, A.
Nekaj podatkov o delovanju komisij za ugotavljanje in ocenjevanje zalog ter o izdelavi bilanc mineralnih surovin v Republiki Sloveniji
2001. Geologija 44/1, 199-205

Čebulj, A.
V spomin Marijanu Marinu
2000. Geologija 43/1, 5-6

Čebulj, A.
Geologi Geološkega zavoda v novih poslovnih prostorih
1990. Geologija 31/32, 5-9

Škerlj, J., Čebulj, A., Štern, J., Vesel, J.
Industrijski minerali in kamnine v Sloveniji
1975. Geologija 18, 231-242

Vesel, J., Škerlj, J., Čebulj, A., Grimšičar, A.
Nahajališča okrasnega kamna v Sloveniji
1975. Geologija 18, 243-258

Čebulj, A.
Geološke raziskave živega srebra v Idriji in okolici
1974. Geologija 17, 520-521