Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Dozet, S., Kanduč, T., Markič, M.
Prispevek k petrologiji temno sivih do črnih plasti v zgornjepermskih in triasnih karbonatnih kamninah na območju med Ljubljano in Blokami
2012. Geologija 55/1, 77-92

Dozet, S., Ogorelec, B.
Mlajše paleozojske, mezozojske in terciarne oolitne in onkolitne plasti v Sloveniji – Pregled
2012. Geologija 55/2, 181-208

Dozet, S.
Mohorska formacija, južna Slovenija
2009. Geologija 52/1, 11-20

Kralj, P., Dozet, S.
Vulkanske kamnine Borovniškega člena Mohorske formacije na območju Bloške planote
2009. Geologija 52/1, 21-28

Demšar, M., Dozet, S.
Anizijske in ladinijske plasti v profilu nad Središko grapo pod Križno Goro, osrednja Slovenija
2003. Geologija 46/1, 41-48

Novak, M., Dozet, S.
Primerjava julskih in tuvalskih plasti v dveh profilih na območju osrednjih Posavskih gub
2002. Geologija 45/1, 47-57

Demšar, M., Dozet, S.
Nekaj razvojev zgornjepermskih plasti zahodno od Škofje Loke
2002. Geologija 45/1, 189-200

Dozet, S.
Stratigrafski razvoj julske in tuvalske podstopnje na območjih Oslice pri Muljavi
2002. Geologija 45/2, 353-358

Ogorelec, B., Dozet, S.
V spomin dr. Peru Mioču
2001. Geologija 44/2, 213-216

Aničić, B., Dozet, S.
Mlajšepaleozojske in mezozojske kamenine na severnem obrobju Krške kotline
2000. Geologija 43/1, 13-35

Dozet, S., Strohmenger, C.
Podbukovška formacija, osrednja Slovenija
2000. Geologija 43/2, 197-212

Dozet, S.
Pleška baritonosna formacija, osrednja Slovenija : primerjava baritonosnih plasti in baritnih pojavov na območju Zunanjih Dinaridov
1999. Geologija 42, 41-68

Dozet, S.
Spodnjejursko dolomitno - apnenčevo zaporedje s premogom v Kočevskem Rogu in primerjava s sosednjimi območji
1998. Geologija 41, 71-101

Dozet, S., Šribar, L.
Spodnjekredna plitvomorska sedimentacija, favna in flora na Dinarski karbonatni platformi med Logatcem, Krko in Kolpo (južnovzhodna Slovenija)
1997. Geologija 40, 153-185

Dozet, S., Šribar, L.
Biostratigrafija plitvovodnih jurskih plasti južnovzhodne Slovenije
1997. Geologija 40, 187-221

Grad, K., Dozet, S., Petrica, R., Rijavec, L.
Psevdosoteške plasti s premogom v vrtini Tdp-1/84 Trobni Dol (vzhodne Posavske gube)
1996. Geologija 39, 97-118

Dozet, S.
Ambruške plasti in njihov pomen za interpretacijo neokomskih paleogeografskih, evstatičnih in tektonskih razmer na območju Suhe Krajine (Slovenija)
1996. Geologija 39, 119-131

Dozet, S., Strohmenger, C.
Late Malm carbonate breccias at Korinj and their significance for eustacy and tectonics (Central Slovenia)
1994/95. Geologija 37/38, 215-223

Pleničar, M., Dozet, S.
Contribution to the Knowledge of Upper Cretaceous Beds in Kočevje and Gorski Kotor Area (NW Dinarides)
1994. Geologija 36, 183-194

Strohmenger, C., Dozet, S.
Stratigraphy and geochemistry of Jurassic carbonate rocks from Suha krajina and Mala gora mountain (Southern Slovenia)
1990. Geologija 33, 315-351

Dozet, S., Šribar, L.
Biostratigrafija jurskih plasti južno od Prezida v Gorskem kotaru
1981. Geologija 24/1, 109-126

Dozet, S.
Karnijske plasti južno in zahodno od Ljubljanskega barja
1979. Geologija 22/1, 55-70

Dozet, S., Silvester, M.
Skitske in zgornjekarnijske kamenine na Kočevskem
1979. Geologija 22/2, 327-336

Dozet, S.
Triadne plasti na listu Delnice
1977. Geologija 20, 231-246

Dozet, S.
Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Delnice
1975. Geologija 18, 366-369

Dozet, S.
Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Delnice
1974. Geologija 17, 503-504