Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Ogorelec, B., Ravnik, D.
Dipl. ing. Marjanu Dolencu v slovo
2013. Geologija 56/1, 134

Dozet, S., Ogorelec, B.
Mlajše paleozojske, mezozojske in terciarne oolitne in onkolitne plasti v Sloveniji – Pregled
2012. Geologija 55/2, 181-208

Ogorelec, B.
Mikrofacies mezozojskih karbonatnih kamnin Slovenije
2011. Geologija 54/3, 1-136

Ogorelec, B., Komac, M.
V spomin Avgustu Čebulj
2011. Geologija 54/1, 11-12

Ogorelec, B., Mikuž, V.
V spomin mag. Bogoljubu Aničiću
2010. Geologija 53/2, 114-118

Ogorelec, B.
Spodnje jurske plasti v Preserju pri Borovnici
2009. Geologija 52/2, 193-204

Ogorelec, B.
Jurkovšek, B., Geološka karta severnega dela Tržaško-komenske planote 1:25 000
2008. Geologija 51/1, 127-128

Ogorelec, B.
Vidrih, R., Potresna dejavnost zgornjega Posočja
2008. Geologija 51/1, 128-129

Buser, S., Ogorelec, B.
Globljevodne triasne in jurske plasti na Kobli
2008. Geologija 51/2, 181-189

Ogorelec, B.
V spomin Karlu Gradu
2007. Geologija 50/1, 005-007

Ogrinc, N., Faganeli, J., Ogorelec, B., Čermelj, B.
Izvor organske snovi v holocenskem sedimentu Koprskega zaliva
2007. Geologija 50/1, 179-188

Ogorelec, B., Buser, S., Mišič, M.
Manganovi gomolji v jurskem apnencu Južnih Alp Slovenije
2006. Geologija 49/1, 69-84

Ogorelec, B., Komac, M.
V spomin prof. dr. Stanku Buserju
2006. Geologija 49/2, 195-203

Poljak, M., Lapanje, A., Gušić, I., Bole, B., Ogorelec, B.
Vrtina MET-1/04 pri Metliki na meji med Zunanjimi in Notranjimi Dinaridi
2005. Geologija 48/1, 53-72

Aničić, B., Ogorelec, B., Kralj, P., Mišič, M.
Poročanje ali dokazovanje: jezikovni problem ali kaj več? Odgovor
2003. Geologija 46/2, 459-460

Koch, R., Moussavian, E., Ogorelec, B., Skaberne, D., Bucur, I. I.
Alga Lithocodium (syn. Bacinella irregularis)-graditelj krpastih grebenov znotraj srednjeaptijskega lagunskega apnenca, Sabotin pri Novi Gorici
2002. Geologija 45/1, 71-90

Aničić, B., Ogorelec, B., Kralj, P., Mišič, M.
Litološke značilnosti terciarnih plasti na Kozjanskem
2002. Geologija 45/1, 213-246

Ogorelec, B.
Vloga in perspektive geologije v Sloveniji: uvodni referat na 1. slovenskem geološkem kongresu, Črna na Koroškem 9.-11.10.2002
2002. Geologija 45/2, 623-628

Ogorelec, B., Drobne, K., Jurkovšek, B., Dolenec, T., Toman, M.
Paleocenske plasti Liburnijske formacije v profilu Čebulovica (NW Jadransko-dinarska platforma)
2001. Geologija 44/1, 15-65

Ogorelec, B., Dozet, S.
V spomin dr. Peru Mioču
2001. Geologija 44/2, 213-216

Dolenec, M., Ogorelec, B.
Variabilnost izotopske sestave organskega ogljika na permsko-triasni meji v dolini Idrijce : detajlna študija
2001. Geologija 44/2, 331-340

Placer, L., Rajver, D., Trajanova, M., Ogorelec, B., Skaberne, D., Mlakar, I.
Vrtina Ce-2/95 v Cerknem na meji med Južnimi Alpami in Zunanjimi Dinaridi
2000. Geologija 43/2, 251-266

Ogorelec, B., Dolenec, T., Pezdič, J.
Izotopska sestava O in C v mezozojskih karbonatnih kamninah Slovenije - vpliv faciesa in diageneze
1999. Geologija 42, 171-205

Ogorelec, B.
Izotopi in geokemijski procesi (Jože Pezdič, 1999) : [predstavitev knjige]
1999. Geologija 42, 237-240

Jurkovšek, B., Ogorelec, B., Kolar Jurkovšek, T.
Spodnjetriasne plasti pri Tehovcu (Polhograjsko hribovje)
1998. Geologija 41, 29-40

Ogorelec, B., Buser, S.
Razvoj dachsteinskega apnenca na Krnu v Julijskih Alpah
1996. Geologija 39, 133-157

Ogorelec, B., Jurkovšek, B., Šatara, D., Barić, G., Jelen, B., Kapović, B.
Potencialnost karbonatnih kamnin za nastanek ogljikovodikov v zahodni Sloveniji
1996. Geologija 39, 215-237

Aničić, B., Ogorelec, B.
Badenijski rodolit na Kozjanskem
1994/95. Geologija 37/38, 225-249

Ogorelec, B., Rothe, P.
Mikrofacies, diageneza in geokemija dachsteinskega apnenca ter glavnega dolomita v jugozahodni Sloveniji
1992. Geologija 35, 81-181

Jurkovšek, B., Šribar, L., Ogorelec, B., Kolar Jurkovšek, T.
Pelagične jurske in kredne plasti v zahodnem delu Julijskih Alp
1990. Geologija 31/32, 285-328

Brezigar, A., Ogorelec, B., Rijavec, L., Mioč, P.
Geološka zgradba predpliocenske podlage Velenjske udorine in okolice
1988. Geologija 30, 31-65

Ogorelec, B., Mišič, M., Faganeli, J., Stegnar, P., Vrišer, B., Vukovič, A.
Recentni sediment Koperskega zaliva
1988. Geologija 30, 87-121

Ogorelec, B., Jurkovšek, B., Šribar, L., Jelen, B., Stojanovič, B., Mišič, M.
Karnijske plasti v Tamarju in pri Logu pod Mangartom
1984. Geologija 27, 107-158

Dolenec, T., Pezdič, J., Ogorelec, B., Mišič, M.
Izotopska sestava kisika in ogljika v recentnem sedimentu iz Blejskega jezera in v pleistocenski jezerski kredi Julijskih Alp
1984. Geologija 27, 161-170

Pungartnik, M., Brumen, S., Ogorelec, B.
Litološko zaporedje karnijskih plasti v Mežici
1982. Geologija 25/2, 237-250

Ogorelec, B., Mišič, M., Šercelj, A., Cimerman, F., Faganeli, J., Stegnar, P.
Sediment sečoveljske soline
1981. Geologija 24/2, 179-216

Dolenec, T., Ogorelec, B., Pezdič, J.
Zgornjepermske in skitske plasti pri Tržiču
1981. Geologija 24/2, 217-238

Grad, K., Ogorelec, B.
Zgornjepermske, skitske in anizične kamenine na žirovskem ozemlju
1980. Geologija 23/2, 189-220

Molnar, F., Rothe, P., Förstner, U., Štern, J., Ogorelec, B., Šercelj, A., Culiberg, M.
Blejsko in Bohinjsko jezero- Izvor, porazdelitev in onesnaženje recentnih sedimentov
1978. Geologija 21/1, 93-164

Premru, U., Ogorelec, B., Šribar, L.
O geološki zgradbi Dolenjske
1977. Geologija 20, 167-192

Ogorelec, B., Šribar, L., Buser, S.
O litologiji in biostratigrafiji volčanskega apnenca
1976. Geologija 19, 125-151

Ogorelec, B., Premru, U.
Sedimentne oblike triadnih karbonatnih kamenin v osrednjih Posavskih gubah
1975. Geologija 18, 185-196

Kuščer, D., Grad, K., Nosan, A., Ogorelec, B.
Geološke raziskave soške doline med Bovcem in Kobaridom
1974. Geologija 17, 425-476