Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Hribernik, K., Šinigoj, J., Komac, M., Šajn, R., Premru, U.
Relacijska podatkovna zbirka terenskih geoloških opazovanj
2002. Geologija 45/2, 387-392

Premru, U.
Recentna tektonska aktivnost Krške udorine
1996. Geologija 39, 239-281

Premru, U.
Geološka zgradba južne Slovenije
1982. Geologija 25/1, 95-126

Premru, U., Dimkovski, T.
Odgovor na Placerjeve pripombe k članku : Škofjeloška obročasta struktura
1982. Geologija 25/1, 201-204

Ravnik, D., Verbovšek, R., Premru, U.
Gostota Zemljinega toplotnega toka v konjiški udorini
1982. Geologija 25/2, 327-334

Premru, U., Dimkovski, T.
Škofjeloška obročasta struktura
1981. Geologija 24/1, 61-71

Premru, U.
Geološka zgradba osrednje Slovenije
1980. Geologija 23/2, 227-278

Premru, U., Ogorelec, B., Šribar, L.
O geološki zgradbi Dolenjske
1977. Geologija 20, 167-192

Krivic, K., Premru, U.
Konodonti iz srednjetriadnih plasti pri Gornjem Mokronogu
1976. Geologija 19, 9-27

Premru, U.
Neotektonika vzhodne Slovenije
1976. Geologija 19, 209-249

Premru, U.
Starost ponikvanskih skladov
1975. Geologija 18, 75-86

Ogorelec, B., Premru, U.
Sedimentne oblike triadnih karbonatnih kamenin v osrednjih Posavskih gubah
1975. Geologija 18, 185-196

Premru, U.
Posavske gube so zgrajene iz narivov
1975. Geologija 18, 223-229

Premru, U.
Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Ljubljana
1975. Geologija 18, 360-362

Premru, U.
Triadni skladi v zgradbi osrednjega dela Posavskih gub
1974. Geologija 17, 261-297

Premru, U.
Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Ljubljana
1974. Geologija 17, 497-499