Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Jelen, B., Lapajne, V., Pavšič, J.
Nanoplankton in dinoflagelati iz oligocenskih plasti na Homu pri Radmirju
1980. Geologija 23/2, 177-188

Lapajne, V.
Raziskave livarskih peskov v okolici Moravč
1974. Geologija 17, 528-530

Štern, J., Lapajne, V.
Geološke raziskave gline in kremenovega peska v Globokem
1974. Geologija 17, 531-533

Lapajne, V., Šribar, L.
Zgornjekredni sedimenti na območju Posavskih gub
1973. Geologija 16, 237-244