Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Vesel, J., Škerlj, J., Čebulj, A., Grimšičar, A.
Nahajališča okrasnega kamna v Sloveniji
1975. Geologija 18, 243-258

Grimšičar, A.
Inženirskogeološke razmere ob trasi avtomobilske ceste Hoče-Levec
1973. Geologija 16, 363-370

Grimšičar, A.
Zeoliti v oligocenskih tufih med Mozirjem in Celjem
1967. Geologija 10, 239-245

Grimšičar, A., Ocepek, V.
Vrtini BV-1 in BV-2 na Ljubljanskem barju
1967. Geologija 10, 279-303

Grimšičar, A.
Plaz v Tržiču
1961. Geologija 7, 275-282

Grimšičar, A.
O geoloških razmerah med Bohinjem in Triglavskimi jezeri
1961. Geologija 7, 283-285

Grimšičar, A., Ocepek, V.
Jugoslovanski serpentinski azbest s posebnim ozirom na azbest Stragari
1959. Geologija 5, 37-55

Grimšičar, A.
Zapiski o geologiji Bleda
1955. Geologija 3, 220-225

Grimšičar, A.
Poročilo o geološkem pregledu okolice Laz in Kodrašča
1955. Geologija 3, 231-234

Grimšičar, A.
O montmorillonitnih glinah na Dolenjskem
1954. Geologija 2, 233-241

Grimšičar, A.
Obvestilo o raziskavanju pleistocena v radovljiški kotlini
1953. Geologija 1, 300-301