Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Vesel, J., Škerlj, J., Čebulj, A., Grimšičar, A.
Nahajališča okrasnega kamna v Sloveniji
1975. Geologija 18, 243-258

Grimšičar, A.
Inženirskogeološke razmere ob trasi avtomobilske ceste Hoče-Levec
1973. Geologija 16, 363-370

Grimšičar, A.
Zeoliti v oligocenskih tufih med Mozirjem in Celjem
1967. Geologija 10, 239-245

Grimšičar, A., Ocepek, V.
Vrtini BV-1 in BV-2 na Ljubljanskem barju
1967. Geologija 10, 279-303

Grimšičar, A.
Plaz v Tržiču
1961. Geologija 7, 275-282

Grimšičar, A.
O geoloških razmerah med Bohinjem in Triglavskimi jezeri
1961. Geologija 7, 283-285

Grimšičar, A., Ocepek, V.
Jugoslovanski serpentinski azbest s posebnim ozirom na azbest Stragari
1959. Geologija 5, 37-55

Grimšičar, A.
Zapiski o geologiji Bleda
1955. Geologija 3, 220-225

Grimšičar, A.
Poročilo o geološkem pregledu okolice Laz in Kodrašča
1955. Geologija 3, 231-234

Grimšičar, A.
O montmorillonitnih glinah na Dolenjskem
1954. Geologija 2, 233-241

Grimšičar, A.
Obvestilo o raziskavanju pleistocena v radovljiški kotlini
1953. Geologija 1, 300-301