Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Drovenik, M., Pleničar, M., Drovenik, F.
Nastanek rudišč v SR Sloveniji
1980. Geologija 23/1, 1-157

Iskra, M., Drovenik, F., Štrucl, I.
Geološke raziskave svinca in cinka
1975. Geologija 18, 370-371

Drovenik, F.
Metalogenetska karta SR Slovenije
1974. Geologija 17, 511-512

Iskra, M., Drovenik, F., Štrucl, I.
Geološke raziskave svinca, cinka in antimona
1974. Geologija 17, 517-519

Drovenik, M., Grad, K., Drovenik, F.
Rudonosne bakrove plasti
1972. Geologija 15, 95-107