Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

  

 

  

ISSN 0016-7789 /tisk/
ISSN 1854-620X /splet/

Geologija je osrednja slovenska geološka znanstvena revija. Prva številka revije je izšla leta 1953. Ima mednarodni uredniški odbor. V njej objavljajo domači in tuji raziskovalci. Prispevki obravnavajo tematiko regionalne geologije, stratigrafije, paleontologije, sedimentologije, petrologije, mineralogije, mineralnih surovin, geofizike, hidrogeologije, varstva okolja in geokemije, geohazarda, seizmologije ter geoinformacijskih in drugih dejavnosti. Baze v katerih je Geologija indeksirana: Scopus, Directory of Open Access Journal, GeoRef, Chemical Abstracts, PASCAL, Zoological record in EBSCOhost.

Geologija ima odprt dostop do vsebin člankov.

Izjava o etičnosti: Izdajatelji revije Geologija se zavedamo dejstva, da so se z naglim naraščanjem števila objav v svetovni znanstveni literaturi razmahnili tudi poskusi plagiatorstva, zlorab in prevar. Menimo, da je naša naloga, da se po svojih močeh borimo proti tem pojavom, zato v celoti sledimo etičnim smernicam in standardom, ki jih je razvil odbor COPE (Committee for Publication Ethics).

Avtorji z objavo prispevka v Geologiji potrjujejo, da se strinjajo, da je njihov prispevek odprto dostopen z izbrano licenco CC-BY.